Om sand/grus tar slut

Om sanden/gruset i våra boxar tar slut kontaktar ni vår ordförande Mikael Maad på 070-6162844.