Bo i samfällighetsförening

Alla som äger en fastighet inom Samfälligheten Mesosten är medlem i samfällighetsföreningen. Medlemmarna har tillsammans utsett en styrelse som hanterar det praktiska arbetet inom samfällighetsföreningen. Det kan vara investering, skötsel, underhåll av de gemensamma delarna i samfällighetsföreningen. Inom Mesosten ägs fastigheterna av respektive fastighetsägare. Garagen ägs av Samfällighetsföreningen.

Om du vill läsa mer om detaljerna generellt i en samfällighetsförening rekommenderar vi att du läser vidare på denna länk