Vårt område

Inom Mesosten finns 187 friköpta fastigheter. Tillsammans har vi ett fantastiskt bostadsområde som inkluderar flera lekparker för barn i olika åldrar, en fotbollsplan som är till för föreningens medlemmar samt två stycken kvarterslokaler med tillhörande tvättstugor. I området finns fristående hus samt radhus. Garageplats finns i garagelänga där varje fastighet har en säkrad plats i garage. Inom området finns även ett antal parkeringsplatser för besökare. Vi fogar över sju stycken soprum som erbjuder sopsortering genom kärl för kompost, tidningar, plast, glas, metall, pappersförpackningar samt hushållssopor.