Så här fungerar hemsidan

Välkommen till hemsidan för Samfälligheten Mesosten

Då vi sedan en tid tillbaka fokuserat mer och mer på att använda digital kommunikation passar den nya hemsidan bra in i den strukturen. Styrelsen kommer fortfarande att lämna viss information direkt i brevlådan, men detta gäller framförallt den information som kräver den typen av utdelning som exempelvis kallalse till årsstämma, extrastämma eller annan information som kräver att varje hushåll får informationen.

Styrelsen tror och hoppas att den nya hemsidan ska öka möjligheten att få ut information på ett snabbt och smidigt sätt och att fler i området ansluter sig till hemsidan. Vi har arbetat för att göra hemsidan lätt att förstå. Vi har fortfarande en del arbete med att göra vissa delar tillgängliga på engelska, men fokus kommer att vara information på svenska.

Denna nya hemsidan är uppdelad i fyra större sektioner. Här följer en redogörelse för dessa sektioner:

ALLMÄNT

Här finner ni information som är tillgänglig även om du inte bor i området. Det gör det enkelt att hitta information om styrelsen samt allmän information om området. Här finns även ett kontaktformulär för att kunna skriva direkt till styrelsen.

MEDLEMMAR

Denna sektion är till för dig som bor i området. Här hittar du stadgar, ordningsföreskrifter, uppgifter om vem du kan kontakta i varje småmes, men även mer riktad information kring husfärger, mesenavgiften, hur du gör ett ägarbyte och så vidare.

STYRELSEN

Denna sektion är låst för styrelsen. Här kommer vi att hantera frågeställningar som vi sedan tar vidare på stämmor eller kommunicerar via mejl och information på hemsidan.

DOKUMENT/RITNINGAR

Här hittar du ritningar på olika hustyper i området, hur fibernät och kallvatten är draget och så vidare. Du kan även hitta manuler till äldre fläktsystem och motorvärmare. Kort och gott det du kan behöva då och då.


Varmt välkommen till hemsidan!


Med vänlig hälsning

Styrelsen